Molyslip Logo - dodatki do oleju

Kolejne badanie potwierdza zmniejszone zużycie dzięki zastosowaniu dodatku do oleju Molyslip


Badania prowadzono przy wymuszeniach zbliżonych do występujących w węzłach tarcia smarowanych olejem silnikowym. Oznacza to zachodzenie podobnych procesów w węźle maszyny MT-1 oraz w węzłach samochodu smarowanych olejem silnikowym.

Na podstawie przeprowadzonych badań można zauważyć, że:

1. Zużycie próbek stalowych w węźle smarowanym olejem silnikowym zawierającym dodatek
Molyslip 2001 E jest znacznie mniejsze, niż podczas smarowania węzła olejem handlowym bez tego dodatku.

2. Docieranie węzła maszyny MT-1 kończy się szybciej, jeżeli węzeł smarowany jest olejem zawierającym badany dodatek.

3. Opory tarcia (mierzone jako współczynnik tarcia) są zbliżone, ale po docieraniu są nieco niższe jeżeli węzeł tarcia smarowany jest olejem z dodatkiem Molyslip 2001 E.
Oznacza to, że podczas powstawania eksploatacyjnej warstwy wierzchniej wg równania (1), występuje synergizm, czyli korzystne współdziałanie dodatku Molyslip 2001 E dodatkami zawartymi w oleju silnikowym.

"Przeprowadzone badania upoważniają do wnioskowania, że dodatek Molyslip 2001 E wprowadzony w zalecanej ilości do olejów silnikowych zmniejszy zużycie węzłów tarcia silnika oraz przyspieszy docieranie węzłów."

Pobierz pełny dokument

Badania
Konkurs!
Opinie
Kup teraz!
Graj i Wygraj!

 

RATO   |   84-230 Rumia ul. Dolna 2B |   tel: +48(058) 672-62-72   |   fax: +48(058) 679-36-70   |   e-mail: 2001@molyslip.pl